Call Us +0 (123) 456 78 90

Кои сме ние

Фирмата започва да развива дейност през 1991 година.

Член е на Строителната камара и от 2008г е вписана в Централния професионален регистър на строителите с протокол N 022/ 31.01.2008г.

Дългогодиният опит и професионализъм на ръководния състав успешно води фирмата уверено напред през изминзлите 20 години.

Политика

Като доказателство за нашия професионализъм и компетентност в работата си ние се задължаваме да :

поддържаме доверие и сигурност в нашите клиенти и партньори, изпълнявайки техните изисквания и надминавайки очакванията им;

приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени професионално и компетентно;

установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива при производството на продуктите ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;

поддържаме доверие и сигурност в нашите работници,осигуряваме ежегодни обучения и създаваме условия за безопасна работа;

предотвратяваме замърсяванията на околната среда или други негативни въздействия върху нея.

Опит

Фирмата е участвала в строителството и ремонта на много обекти на територията на цялата страна. Успешно е реализирала проекти по програмата “Красива България”. Участвала е успешно в търгове по обществени поръчки – ремонти на детски градини, училища, исторически паметници, инфраструктурни проекти.


Смъкни нашата брошурка -

Имаш запитване или се нуждаеш от помощ? Свържи се с нас